Advokatfirmaet Ole Steen Christensen

Privatklienter

Privatklienter

Advokatfirmaet Ole Steen Christensen yder rådgivning indenfor alle privatretlige områder. Som privat person har man ofte mulighed for at få fri proces eller retshjælp til førelse af en sag, og vi undersøger altid mulighederne herfor i forbindelse med en retssags opstart.

Juridisk bistand omfatter dog langt mere end førelse af retssager, og kan for eksempel bestå af følgende:

 • Oprettelse af testamente og ægtepagt
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Dødsbobehandling
 • Lejesager
 • Erstatningssager
 • Arbejdsretslige sager
 • Skilsmisser og forældremyndighedssager
 • Gældssanering
 • Forbrugerkøbsforhold
 • Strafferet
 • Mediation